Download citation

Ultrastructure of mature spermatozoa of three Bucephalidae (Prosorhynchus longisaccatus, Rhipidocotyle khalili and Bucephalus margaritae) and phylogenetic implications

Parasite, 25 (2018) 65
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2018065