Download citation

Thelohanellus bicornei n. sp. Myxosporidie (Myxosporea, Bivalvulida) parasite des branchies de Labeo coubie Rüppel, 1832 (Osteichthyen, Cyprinidae) au Burkina Faso, Afrique de l'Ouest

Parasite, 9 3 (2002) 219-223
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2002093219