Download citation

Haemaphysalis juxtakochi, Ixodes pararicinus (Ixodidae) and Otobius megnini (Argasidae) in relation to the Phytogeography of Argentina

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 67 3 (1992) 91-93
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/199267391