Download citation

Fine structure of merozoites of Eimeria ? beauchampi Leger and Duboscq, 1917 in Glossobalanus minutus (Kow.) (Enteropneusta)

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 64 1 (1989) 10-19
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/198964110