Download citation

Haplodiploidy in pharyngodonid (oxyuroidea : nematoda) parasites of Testudo graeca.

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 58 3 (1983) 267-273
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1983583267